Climate Master Özel Servisi

İletişim


Isı Pompaları, doğada bulunan yalnız sıcaklığı düşük olduğu için kullanamadığımız enerjinin sıcaklığını yükselterek kullanmamızı sağlar. Bu işlem soğutma çevrimiyle gerçekleşir. Sistem üzerinde kompresör ve soğutucu akışkan devresi vardır.

Doğada bulunan hava, su, toprak yenilebilir enerji kaynaklarıdır. Saymış olduğumuz enerji kaynaklarından kolay bulunanların en başında hava gelmektedir. Bu yüzden günümüzde hava kaynaklı ısı pompaları daha çok tercih edilmektedir.

Hava kaynaklı ısı pompaları, dışta olan havadaki ısıyı çekerek yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanır. Bu sistem, soğutucu akışkan içeren kapalı olan bir devreden meydana gelmektedir. Sıkıştırma, buharlaşma gibi adımlardan oluşan, bir döngü oluşturmaktadır.

COP değeri

COP değeri, ısı pompasının kullanmış olduğu kWh elektriğe karşılık üreten kullanılabilir ısı miktarını göstermektedir. Bağlı olduğu ortam sıcaklığı ise iç veya dış ortamdır.

Yeraltı suları, ısı pompaları için en uygun ısı kaynağıdır, sebebi ise kış mevsiminde bile yüksek sıcaklıklara kadar çıkmaktadır. Bu yeraltı suları ısı kaynağı olarak kullanıldığında ise sistem tasarımında 2 tane ayrı kuyu ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu kuyuların bir tanesinde sürekli sıcak su karşılanmakta, diğerinde ise ısı pompasında çevrimini tamamlamakta olan ve bulunduğu enerjisini ısıtma sistemine aktarmakta olan dönüş suyu diğer kuyuya boşaltılmaktadır. Bu kuyudan alınmış olan suyun numune alınarak test edilmesi, gerekli yerlerden onay alınması gerekmektedir.

Business plan market

Expound the actual teachings. of the great explorer of the truth, the master-builder of No one rejects, dislikes, or human happiness.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adi pisi cing elit, sed do eiusmod tempor exercitationemut labore. Love life’s sweetest reward Let it flow it floats back to you.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adi pisi cing elit, sed do eiusmod tempor exercitationemut labore. Love life’s sweetest reward Let it flow it floats back to you.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adi pisi cing elit, sed do eiusmod tempor exercitationemut labore. Love life’s sweetest reward Let it flow it floats back to you.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adi pisi cing elit, sed do eiusmod tempor exercitationemut labore. Love life’s sweetest reward Let it flow it floats back to you.