Soğutma Sistemi Genel Bakımı

İletişim

Soğutma sistemlerinin işletmeye alınması, işletilmesi, koruyucu bakımı: Soğutma sistemlerini ilk işletmeye almak» çalışır vaziyette tutmak, günlük aylık, yıllık, bakımları ve arızayı bulmak başlı başına bilgi ve tecrübe isteyen konulardır Soğutma sistemlerini çalıştırma işini sanayileşmesini tamamlamış ülkelerde yetişmiş elemanlar yerine getirmektedir. Ülkemizde şimdilik böyle bir olanak bulunmadığı için, alt yapısı sağlam okuduğunu anlayabilen, yaşadığı teknik problemlere çare bulabilen bir teknik kesim gerekmektedir. Bu da ancak eğitim almış tecrübeli teknisyen elemanlar olacaktır. Freonlu soğutma sistemleri ülkemiz için yeni bir konudur. Soğutma alanında çalışacak servis elemanı teknisyen arkadaşlar arıza konularında asgari bilgi ve tecrübeye sahip olmalıdırlar. Soğutma bir bütün olarak kabul edilmeli birbirinden ayrılmamalıdır. Bir soğutma sisteminin arıza yapmadan amacına uygun bir şekilde çalışması için: İyi projelendirilmiş, elemanlar (Kompresör, kondenser, ev operatör, expension valf, boru tesisatı» pompalar, su soğutma kulesi, otomatik kontrol panosu v.s) mevcut çalışma şartlarında birbirine uygun ve doğru seçilmeli Ve Periyodik Bakımları Günlük Haftalık Ve Yıllık Olarak Devamlı Kontrol Edilmelidir. İşletme ve bakım: Günlük; Günde en az bir kere soğutma grupları sıcaklığı, durumu, alçak, yüksek basınç manometresi, kompresörün yağ seviyesi, otomatik kontrol panosundaki çalışır arıza lambaları, su soğutma kulesindeki su miktarı kontrol edilmelidir.

Aylık: Günlük işletme ve bakım aynen yapılmalı, Hava soğutmalı kondanserler lamellerinde kirlenme varsa temizlenmeli. Su soğutma kulesi ve pompa filtreleri kontrol edilmeli, gerekli ise temizlenmelidir. Freon tesisatında ve kompresör körüğünde yağlanma var mı kontrol edilmeli varsa kaçak aranmalıdır. Su tesisatında pompa salmastraları, vana salmastraları kontrol edilmeli. Sistemdeki tüm kayışlar kontrol edilmeli gerekirse gerdirilmeli. Rulman gresörlükleri pompa yağları kontrol edilmeli gerekli ise yağ ilave edilmeli. Soğutma kompresörü yağında kirlenme varsa değiştirilmelidir. Senelik bakım: Diğer bakımlar aynen yapılmalı. Ayrıca bakımlar senede en az bir kere gözden geçirilmelidir. Kondenser devresi suyunu boşaltılmalı. Kondenser su kapaklarını açılıp Bakır boruları özel pirinç harbi ile temizlenmelidir. Borularda taşlaşma varsa mekanik usulle temizlemesi mümkün değildir. Taştan numune alıp, Uygun taş asitini kule pompalarını çalıştırarak kule suyuna ilave edilmelidir. İşlem bittikten sonra tesisattaki asitli suyu atılıp, Kondenser kapaklarını Açıp gerekli temizliğin sağlanması, Kondenserler hava soğutmalı ise; lamel aralarındaki toz, pislik, yağ vs. kimyasal madde ile basınçlı su yardımı ile temizlenmesi. Temizlik esnasında alüminyum kanatların ezilmemesi, bakır boruların delinmemesine dikkat edilmektedir.

Su soğutma kulesi bakımı;

Kulenin içerisinde bulunabilecek yabancı maddelerden temizlenmesi,

Plastik dolguların tam ve yerinde olduğunun kontrol edilmesi,

Paslanma varsa pasları kazıyıp antipas ve epoksi boya ile boyanması,

Fan rulman ve kayışların kontrol edilmesi,

Devir daim pompa kaplinlerinin kontrol edilmesi, gerekirse değiştirilmesi,

Yağının atılması ve yeni yağ koyulması,

Salmastraların kontrol edilmesi, gerekirse değiştirilmesi,

Civataların sıkılığının kontrol edilmesi,

Sistemdeki tüm kayışların kontrol edilmesi, eskimiş, aşınmış olanların değiştirilmesi,

Sistemdeki tüm rulmanların kontrol edilmesi (Fan, motor), gerekirse değiştirilmesi ve gresörlüklerine yağ basılması,

Su tesisatındaki tüm vanaların kontrol edilmesi, salmastrası kaçıranların salmastrasını değiştirilmesi, sıkışık ve kumanda edilemeyen vanaların söküp bakımlarının yapılması,

Çek valf, pislik, tutucu, manometre, termometrelerin kontrol edilmesi, gerekirse yenileri ile değiştirilmesi,

Kompresör yağını, H48-F48 filtrelerinin değiştirilmesi, Freon devresindeki filtrelerin temizlenmesi,

Tesisatta paslanma var ise kazınarak boyanması,

İzolasyonda yırtık, çürük, kopuk vs. tamiratının yapılması,

Otomatik kontrol panosundaki tüm kontaktörlerin kontaklarının temizlenmesi, gerekirse değiştirilmesi,

Pano içi ve dışı güç ve kumanda kablolarının kontrol edilmesi, yanık, izolesi yırtık ve ezilmiş olanların değiştirilmesi,

Posestatlar ve termostatların fonksiyonel testinin muhakkak yapılması,

Mevsim dışı durdurma, mevsim nezdinde uzun süre sistem çalıştırılmayacaksa aşağıdaki şekilde durdurulması,

Soğutucu gazının kondensere veya resivere toplanması,

Freon devresindeki tüm vanaların kapanması,

Kışın don tehlikesi olabilecek yerlerde kondenser, chiller, pompa, su soğutma kulesi boşaltma tapalarının sökülerek tüm tesisattaki suyun boşaltılması;

Otomatik kontrol panosundaki ana şalterin kapatılması, sigortaların sökülmesi,

Mevsim başı işletmeye alma:

Yıllık bakımda belirtilen işlerin yapılması, Freon devresindeki vanaların açılması.

Soğutucu gazda azalma var mı kontrol edilmesi, tesisatın temiz su ile doldurulması,

Cihazların fonksiyon testi yapılarak, cihazın çalıştırılıp devreye alınması.